Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής Αφιέρωμα
Διοργάνωση ΔΟΠΠΟΝΑΣ & SAMART
Πορφυριάδα Σχολή