Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Επιτροπής: Διονυσίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 10/09/2019 έως και 06/11/2021 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

  • Βαλκαμλής Βασίλειος
  • Κάϊλα Δέσποινα
  • Αρβανίτη Παρασκευή (Βούλα)
  • Πανουράκη Κονδύλη Μαρία
  • Κατρακάζος Νικόλαος
  • Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Αναπληρωματικά Μέλη:
  • Καρράς Ευάγγελος
  • Τσερέ Πυργιώτη Ζωή
  • Καρλοβασίτης Ευάγγελος