Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Επιτροπής: Μητσός Μιχάλης (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 10/09/2019 έως και 06/11/2021 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

  • Αρβανίτη Παρασκευή (Βούλα)
  • Γαρουφαλής Εμμανουήλ
  • Καρράς Ευάγγελος
  • Καρλοβασίτης Ευάγγελος
  • Κιάσσος Εμμανουήλ
  • Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Κάϊλα Δέσποινα
  • Τσερέ Πυργιώτη Ζωή
  • Αρχοντούλης Ιωάννης