Ενημέρωση

Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων του…
Το Πρόγραμμα του Δήμου Ανατολικής Σαμου σχεδιάστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τόσο στην…
Το Πρόγραμμα του Δήμου Ανατολικής Σαμου σχεδιάστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τόσο στην…