Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης κεκλισμένων των Θυρών) την 13η του μηνός Απριλίου…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης κεκλισμένων των θυρών) την 11η του μηνός…
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 10:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΖ 4-4-2022

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης (κελισμένων των θυρών)  την 4η του…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Περιφοράς) την 31η του μηνός Μαρτίου 2022…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης κεκλισμένων των Θυρών) την 21η του μηνός Μαρτίου…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (διαΖώσης κεκλισμένων των θυρών) την 21του μηνός Μαρτίου 2022…
Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) την…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης κελκισμένων των θυρων) την 07η του μηνός Φεβρουαρίου…
Καλείστε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια  Ζώσης κεκλισμένων των θυρών) την 28η του μηνός…