Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 24η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 24η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 3η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 3η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 27η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 27η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης  την 14η του μηνός Μαρτίου ημέρα…
Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα…