Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 08:38

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 29-10-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
Σας καλούμε να προσέλθετε στην    συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  29η του μηνός Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στο   παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης.
Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου  2019