Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 07:12

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  15η του μηνός Οκτωβρίου   2019, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  20:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Συζήτηση ενημέρωση  για την  έκτακτη κατάσταση που διαμορφώνεται και λήψη απόφασης ,   με βάση τα γεγονότα  που διαδραματίστηκαν κατά τη χθεσινή νύχτα στο ΚΥΤ και  στη πόλη της Σάμου,  σχετικά  με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα .

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των  γεγονότων και των συνθηκών   που διαμορφώθηκαν κατά τη χθεσινή νύχτα στο ΚΥΤ και κατά συνέπεια στη πόλη της Σάμου.
Λόγω της φύσεως του θέματος θεωρούμε απαραίτητη τη παρουσία του Βουλευτή του Νομού Σάμου.