Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 10:38

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής 7-8-2019

               Θέμα: Πρόσκληση 14ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 07η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη    και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: