Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 10:58

Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου Σάμου 7-8-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης  Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2018  Δήμου Σάμου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 7η Αυγούστου  2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα έναρξης 19.00, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
 Σημείωση:
Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.