Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 12:21

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου Σάμου 20-3-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  20η του μηνός Μαρτίου   2019, ημέρα Τετάρτη   και ώρα έναρξης  18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Σημείωση: 1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.

Συνημμένα:
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 2 , θέματα 26 )  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμυρσώνης Κων/νος