Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 09:13

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 15-3-2019

              Θέμα: Πρόσκληση 5ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                 (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 15η  Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 12:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Για το έκτακτο της σύγκλισης οι ασφυκτικές ημερομηνίες δημοπράτησης των ενταγμένων  χρηματοδοτουμένων έργων.                                                    

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 10)