Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 09:06

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-3-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 18-3-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ  προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: