Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 12:41

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 8-3-2019

Θέμα: Πρόσκληση 4ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                          (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 08η  Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: