Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 13:02

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 25-2-2018

       Θέμα: Πρόσκληση 3ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 25 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 7)