Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 11:20

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου 25-2-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  25η του μηνός Φεβρουαρίου   2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης  18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.