Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 12:40

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 11-2-2019

                 Θέμα: Πρόσκληση 2ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                       (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: