Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 10:50

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6-2-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 6-2-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ  προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: