Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 11:44

Πρόσκληση σύγκλισης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου 21-1-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του  (πλατεία Πυθαγόρα),   την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:
Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Σάμου οικονομικού έτους 2019 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.

 Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.