Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 13:20

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου 21-12-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                            (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  21η του μηνός Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης  20:45  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Σημείωση: 1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ  1 , θέματα 9 )