Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 13:16

Πρόσκληση σύγκλισης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου 21-12-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
                         (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης  Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2017  Δήμου Σάμου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα έναρξης 19.00, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.