Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 11:50

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »
                (Άρθρο 76, Ν. 3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου (Πλατεία Πυθαγόρα) την 19η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).