Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016 05:20

Πρόσκληση 14ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε  να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου