Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 10:56

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01-08-2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 01-08-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί ανάκλησης αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ελένης Οικονομοπούλου.

2. Έκθεση αυτοψίας Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής για κοπή δέντρων στη ΔΚ Καρλοβασίων.

3. Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Καλλιθέας.

4. Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου Αντιδήμαρχος Σάμου