Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 10:12

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΚΕΠ του δημοτικού Καταστήματος Μαραθοκάμπου την 29η του μηνός Ιουλίου 2016, Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημείωση:

1.Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

2. Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος