Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 07:36

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2023-2025

Την διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2023-2025,  προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης στον τοπικό εβδομαδιαίο τύπο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Eπαναληπτική δημοπρασία για τα τμήματα που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα διεξαχθεί, την 15η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11:00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου.