Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 12:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΝ ΣΑΜΟΥ 31-01-2023

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.