Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 10:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΑΝ ΣΑΜΟΥ 19-12-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.