Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 10:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΑΝ ΣΑΜΟΥ 19-12-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  με μοναδικό θέμα συζήτησης  Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσης  Διαχειριστικής περιόδου 1-1/31-8-2019  Δήμου Σάμου,   που θα διεξαχθεί (δια ζώσης)  στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.00, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης