Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 10:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-12-2022

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: