Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022 10:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »
Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, (άρθρο 78 του Ν.4555/2018), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα , 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου (Πλατεία Πυθαγόρα) , για συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 .