Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 08:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-11-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
Σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Ανατολικής Σάμου.