Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 11:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-11-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.