Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 09:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16-11-2022

                 Θέμα: Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
                   (Άρθρο 75 Ν.3852/10 και άρθρο 77 Ν. 4555/2018).
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης  την 16η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη   και ώρα έναρξης 13:00 , και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: