Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 10:32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4-10-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια   περιφοράς   την  4η  του μηνός Οκτωβρίου   2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00 ,  στο Δημαρχιακό Μέγαρο    , για  λήψη απόφασης   επί του  θέματος της ημερησίας διάταξης: