Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 10:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-9-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Ζώσης κεκλισμένων των θυρών   την  27η  του μηνός  Σεπτεμβρίου   2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00 ,  στο Δημαρχιακό Μέγαρο    , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: