Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 10:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-9-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής».

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Ζώσης κεκλισμένων των θυρών   την  20η  του μηνός  Σεπτεμβρίου   2021 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 ,  στο Δημαρχιακό Μέγαρο    , για συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: