Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 10:05

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-7-2021

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  28η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.