Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 09:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-7-2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» 

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    τηλεδιασκέψεως  την  19η  του μηνός  Ιουνίου   2021 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: