Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 11:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-5-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  31η του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.