Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 11:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21-5-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» 

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Τηλεδιασκέψεως την 21η  του μηνός  Μαΐου    2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ   , για    λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: