Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 09:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-4-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» 

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Τηλεδιασκέψεως την 23η  του μηνός  Απριλίου   2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ   , για    λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: