Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 08:58

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-4-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Περιφοράς την 16η  του μηνός  Απριλίου   2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30 πμ   , για    λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: