Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 07:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Δ.Σ 14-4-2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  14η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Λήψη απόφασης σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις στα πλαίσια της υπηρεσίας, με τίτλο   : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».