Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 10:33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-4-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    Τηλεδιασκέψεως  την 12η  του μηνός  Απριλίου   2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: