Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 07:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-4-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε   κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    περιφοράς  την 7η  του μηνός  Απριλίου   2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης: