Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 09:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-4-2021

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  7η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.