Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 10:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2-4-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια   Τηλεδιασκέψεως  την 2η  του μηνός  Απριλίου   2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: