Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 12:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-8-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια   Τηλεδιασκέψεως  την 12η  του μηνός  Μαρτίου   2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: