Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  (δια ζώσης) την 28η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης  την 28η του μηνός Αυγούστου ημέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 25η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 25η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα…
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 09:17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ 7-8-2023

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  (δια ζώσης) την 7η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 24η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 7η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή…
Εκμίσθωση   Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ορίων Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Σελίδα 1 από 27